Weekly horoscope predictions | සතියේ ලගන පලපල

Free Weekly Horoscope Predictions by Zodiac

Sign –  සතියේ ලගන පලපල

2017 මැයි 22 වන දින සිට 2017 මැයි 28 දක්වා සතියේ ලග්න පලාපල 

මේෂ

ඉංජිනේරු වෘත්තියේ යෙදෙන අයට උසස් වීම්. විශේෂ සම්මුඛ පරීCෂණයකට මුහුණ දීමට සිදූ වේ. දරුඵල බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින අයට වාසනාවන්ත සතියකි. මුදල් ලැබීමට වඩා වියදම් වන සතියකි. දණහිස් හා බඩ ප්‍රදේශයේ රෝගාබාධ ඇතිවන හෙයින් ප්‍රවේසන් වන්න. විශේෂ ධන ලාභ ලැබිය හැක.
සුභ දිනය ඃ- අ`ගහරුවාදා” සිකුරාදා සුභ වර්ණඃ- රතු ජය අංකයඃ- 9″ 6

වෘෂභ

දෙමව්පියන්ගේ හෝ නෑදෑයෙකුට අයිති දේපලක් ලැබීමට ඉඩ තිබේ. ආදර සම්බන්ධතා සඳහා විවිධ බාධක මතු විය හැක. තම ස්වාමියා හෝ භාර්යාව අතර සහයෝගයෙන් කටයුතු කරයි. රැකියා ස්ථානයේ ඉහල නිලධාරීන්ගෙන් සහයෝගය අඩු වේ. සෞඛ්‍ය තත්වය අතින් ඉතා යහපත් සතියකි.
සුභ දිනය ඃ- සිකුරාදා සුභ වර්ණඃ- රෝස” කොළ ජය අංකය ඃ- 6″ 5

මිථුන

සහෝදරියන්ගේ විශේෂ උපකාර පීනස් රෝග උත්සන්න වීමට ඉඩ තිබේ. ශල්‍ය කර්මයකට මුහුණ දීමට ඉඩ තිබේ. තම ස්වාමියාට හෝ පෙම්වතාට රජයේ රැකියාවකට ඇරයුම්. නෑදැයෙක් සමග විවාහය සිදූ වීමට ඉඩ තිබේ. මුදල්මය කරුණක් සම්බන්ධයෙන් නඩුවකට පැටලීමකට ඉඩ තිබේ.
සුභ දිනය ඃ- බදාදා සුභ වර්ණ ඃ- කොළ” කහ ජය අංකයඃ- 5″ 3

කටක

විසිතුරු භාණ්ඩ හා ඇ`ගලූම් ෙCෂ්ත්‍රයේ රැකියා කරන අයට වැටුප් වැඩි වේ. අධ්‍යාපන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් විදේශ ගතවේ.¥ දරුවන් හා ඉංජිනේරු ලිපි ලේඛන ශ්‍රේණිවල රැකියා කරන අයට විශේෂ වරප්‍රසාද පිය පාර්ශවයට හා පෙම්වතුන්ට අපල ගෙන දෙන සතියකි.
සුභ දිනය ඃ- බදාදා” සිකුරදා” සුභ වර්ණඃ- සුදූ හා කී්‍රම් ජය අංකයඃ- 2 5

සිංහ

ලේඛකයන් ආශ්‍රිත රැකියා අයට ස්ථාන මාරු .මව් පාර්ශවයෙන් භ+මි ලාභ විශේෂ විභාගයකට විශිෂ්ඨ ජයක් ලැබේ. ගෘහ ජීවිතයේ ගැටලූ පැන නැගේ. ආදර සබඳතා සඳහා පිය පාර්ශවයෙන් විරෝධය” හෘදයාබාධ හා මානසික පීඩනයන් ඇති විය හැකි බැවින් ඉතා ප්‍රවේසන්කාරි වන්න.
සුභ දිනය ඃ- ඉරිදා” අ`ගහරුවාදා” සුභ වර්ණ ඃ- රතු” තැඹිලි ජය අංකයඃ- 1″ 9

කන්‍යා

නව රැකියාවකට ඇරයුම් ලොතරැයි වාසනා ලැබිය හැක.සහෝදරයෙකුට රැකියා ස්ථානයේ උසස් වීමක් හෝ නව ව්‍යාපාරයකට මුල පුරයි. පිය පාර්ශවයට අයිති දේපලක් ඥාතියෙකුට හිමි වේ. ගෘහ ජීවිතයේ විනෝදකාරීව කාලයගෙවයි. ආදාර සබඳතා සඳහා කල කිරීමෙන් පුන්‍ය කටයුතු සඳහා යොමු වේ.
සුභ දිනය ඃ- සිකුරාදා සුභ වර්ණ ඃ- කොළ” කහ ජය අංකය ඃ- 2″ 6

තුලා

ව්‍යාපාර සඳහා පාඩු සිදූ වේ. ඥාතියෙකුගේ අවමගුල් උත්සවයකට සහභාගී වීමට සිදූවේ. අධ්‍යාපනය ලබන දරු දැරියන්ට ගුරුවරුන්ගෙන් විශේෂ අවධානය ආදර සබඳතා ඇති අය බුද්ධිමත්ව කටයුතු කර විවාහය සඳහා මුල පුරයි. ගෘහ ජීවිතය ගත කරන අය මුදල්මය ගැටලූවක් සම්බන්ධයෙන් අ`ඩදබර ඇති වේ. අමාශගත රෝග සෑදීමට ඉඩ තිබේ.
සුභ දිනය ඃ- සඳූඳා සුභ වර්ණ ඃ- තැඹිලි” සුදූ ජය අංකයඃ- 1″ 7

වාශ්චික

ආගම දහමට අනුව කටයුතු කරයි. මුදල් අනවශ්‍ය ලෙස වියදම් වන සතියකි. අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා සහෝදර සහෝදරියන් විශේෂ උදව් උපකාර රැකියා ස්ථානයේ පුද්ගලයන්ගෙන් රැවටිලි වලට හසු වේ. එයින් පාඩු වීදිමට සිදූවේ. නව ආදර සබඳතා හා රහස් සබඳතා ඇතිවිය හැක. ගෘහ ජීවිතයේදී ධාර්මික ජීවිතයකට යොමු වේ.
සුභ දිනය ඃ- අ`ගහරුවාදා සුභ වර්ණ ඃ- රතු” කහ” තැඹිලි ජය අංකය ඃ- 3″ 9

ධනු

විශේෂ වරප්‍රසාද විදේශ ගමනක් සඳහා ඇරයුම්.උසස් අධ්‍යාපනය ලබන දරු දැරියන් සඳහා බාධක” අධ්‍යාපනය සඳහා මව් පාර්ශවයෙන් උදව් උපකාර මිල මුදල් සම්බන්ධයෙන් ගැටුම් ඇති වේ. සමාජ සේවා කටයුතු සඳහා සිත යොමු. පෙම්වතා පෙම්වතිය හෝ බිරිඳ ස්වාමියා සග විනෝද චාරිකාවක් යාමට සිදූවේ.
සුභ දිනය ඃ- බ්‍රහස්පතින්දා සුභ වර්ණ ඃ- තැඹිලි” ලා නිල් ජය අංකය ඃ- 3″ 9

මකර

රහස් මාර්ගයකින් මුදල් ලැබෙන සතියකි.සන්නිවේදනය වැනි ෙCෂ්ත්‍රවලින් ධනය ලැබේ. දරුවෙකු වෙනුවෙන් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් සිත යොමු වේ. කර්මාන්ත ආශ්‍රිත රැකියා වල නිරත වන අයට උසස් තනතුරු රහස් ව්‍යාපාර හා රහස් සබඳතා සඳහා සිත යොමු වන සතියකි. ශරීර සෞඛ්‍ය ඉතා යහපත් අන්දමින් හා සතුටින් ගෙවී යන සතියකි.
සුභ දිනය ඃ- සෙනසුරදා” සුභ වර්ණඃ- රතු” නිල් ජය අංකය ඃ- 6″ 9

කුම්භ

තම නිවස තුල ඇති බෝග වගාවකින් විශාල මුදලක් අතට ලැබේ. රැකියා ස්ථානයෙන් ඉහල නිලධාරීන්ගෙන් විශේෂ අවධානය විවිධ අහාරපාන හා විනෝද කටයුතු සඳහා සිත යොමු වන සතියකි. සන්නිවේදන අධ්‍යාපනය සිත යොමු වේ. ගෘහ ජිවිතයට ආදර සම්බන්ධතා සඳහා වැඩිහිටියන්ගේ විරුද්ධතා” මව් පාර්ශවයට රෝගාබාධ ඇති විය හැක.
සුභ දිනය ඃ- සිකුරාදා සුභ වර්ණ ඃ- රතු” කහ ජය අංකය ඃ- 2″7

මීන

තම සහෝදරයකුගේ රැකියාවේ උත්සව අවස්ථාවකට සහභාගී වේ.තම දරුවෙකුට නඩුවකට පැටලීමකට ඉඩ තිබේ.තම ඥාතියෙකු සමග විවාහයට මුලපුරයි. ආදර සබඳතා සඳහා විරුද්ධ වී සිටි ඥාතීන්ගේ සහයෝගය.පියාගේ සෞඛ්‍ය තත්වය පිරිහේ.තම දරුවෙකුගේ සෞඛ්‍ය තත්වය වෙනුවෙන් වෙහෙසීමට සිදූවේ.
සුභ දිනය ඃ- ඉරිදා සුභ වර්ණ ඃ- කහ” රෝස” තැඹිලි ජය අංකයඃ- 1″ 4″ 9

 

Rukshan Jayasekara astrology

 

 

 

Sama Sri Wishva Kala Keerthi
Rukshan Jayasekara
Ancestral Astrologer
International Architectual Astrology & Consulter
Jayani, 1/B, Hakmana Road, Matara.
Telephone :  +94 41 570 9000 | +94 71 570 9000

 

Add Comment